Jöttem, láttam, hibrid!

Shellac köröm

A leoldható (soak-off) zselék népszerűsége után csak idő kér­dé­se volt ki és merre teszi meg a következő lépést a ta­pasz­ta­la­to­kat és az időközben (más ipar­ágak­ban) elért fejlesztések ered­ményeit felhasználva.
Nem meglepő módon a „robbantást” (CND - Shellac) 2010 elején egy olyan cég tette meg amely 1979 óta ismert minőségi termékeiről a piacon és a szokásos alap­anyagok mellett pl. hagyományos körömlakkot is gyárt (Creative Nail Design Inc., a Colomer Csoport tagja) nem mellesleg pedig a tulajdonosi szerkezete miatt jelen van a kozmetikai ipar teljes vertikumában (pl. Revlon).
Spekuláció a részemről de valószínűleg a hibrid kö­röm­lakk megszületésében közre játszott a szalonok kétségbe esett igénye, hogy vissza csábítsák - a gazdasági és/vagy elégedettségi okokból - a „csináld magad” mozgalomba menekült közönségüket ill., hogy új vendégeket sze­rez­ze­nek.
A hibrid annyira eltalálta a közönség több évtizedes vágyait, hogy a nyár folyamán képtelenek voltak lépést tartani a kereslettel és csak a gyártás átszervezésével tudták kielégíteni az igényeket. Természetesen nem kel­lett sokáig várni és fél tucat gyártó jelent meg hasonló technológiára épülő rendszerekkel. (NSI – UV Polish Pro, EzFlow - Gelez, IBD – Gelac, Jessica – GELeration, LeChat – Perfect Match, Cácee – GP, Light Elegance – P2, Entity – One Color Couture).Várható, hogy 2011 folyamán további cégek fognak felugrani a hibrid vonatra és jól látható, hogy a kínai gyártók sem tét­len­ked­nek, tovább gondolták az eredeti ötletet és szín kínálatuk számban már most lemossa a mezőnyt (~300 szín).

A hibrid nem más mint a leoldható zselé és a hagyományos kö­röm­lakk ötvözete, nem levegőn szárad hanem rétegenként UV fényre köt. Kö­röm­lakk (ecse­tes ü­veg) formában ke­rül forgalomba 7-14 ml kiszerelésekben és fel­vitele is úgy történik mint a körömlakkoké. A nagy különbség az az, hogy a nagyon vékony és rugalmas „lakkozás” 14 napig különösebb törődés nélkül megtartja az állagát és fényét, nem pattogzik és jól ellenáll a külső behatásoknak. A termékek csak szak­emberek számára elérhetőek és alkalmazhatóak ter­mé­szetes körmökön, akrilon és zselén is ill. kézre és lábra is.

A tipikus folyamat a felvitelére: előkészítés (kutikulák, köröm felület zsírtalanítása ill. dehidratálása), alap réteg (base coat), UV kötés, szín réteg (color coat), UV kötés, fedő réteg (top coat), UV kötés. A rétegek igényelhetnek plusz műveleteket pl. fixálást (tipikusan 99% isopropyl alkohollal) vagy ecsettel lehúzást.

A leoldás leghatékonyabb módja: 99% aceton vatta ko­rong­ra itatva – a körömre helyezve és ujjanként alufólia „sapkát” alkalmazva - 10 perc alatt leoldja az anyagot annyira, hogy a maradékot narancs pálca segítségével lelehessen húzni. Lehetnek eltérések a termékek között főleg a fedő réteg (top coat) oldódását illetően.

Az acetonnak ellenállóbb a­nya­got 1-1 húzással „tör­deljük” be „kockásra” 180-as grit-el és ezután helyezzük fel a vatta korong­ot, így az aceton gyorsabban eljut az alsóbb rétegekhez és tartható lesz a ~10 perc.

Ha újra hibridet rakunk fel a leoldást követően a vendég mindenképpen bő vízben enyhe szappannal öblítse le a kezét, mielőtt neki állnánk az elő­ké­szítésnek. A hagyományos lakkokhoz hasonlóan a hibridek is felrázandóak használat előtt és a megszokott módon a - buborékosodás el­ke­rü­lé­se végett – két tenyér között görgetve.

A zselékhez és a körömlakkokhoz szo­kott kollégák szá­má­ra új kihívás lesz - főleg eleinte -, hogy nem saját ecsettel dol­goz­nak és az anyagok állagukat és fo­lyé­kony­ságukat illetően elég ijesztőek első rá­né­zés­re. Némi gya­kor­lat és a „vékony a jobb” sza­bályt al­kal­mazva tö­ké­le­te­sen használhatók még azok a termékek is ahol túl vastagnak tűnik az ecset. A hibrid kötés után vékony, rugalmas filmszerű réteget képez, építésre nem hasz­nál­ha­tó de egyes gyártók kínálnak építésre alkalmas zselét is a hibrid rendszerükben.

Sajátságos módon amiért a vendégek imádják (14 nap) az többlet odafigyelést i­gé­nyel a szakember ré­széről. Eddig nem volt probléma a mo­soly vonal „előre iga­zí­tá­sa” a várható kö­röm­nö­ve­ke­dés­nek meg­fe­le­lő­en, vagy a hézag hagyása a kutikulák előtt. A hib­ridek­nél oda kell figyelni ezekre, különben fantom vonal lesz a mosoly vonal alatt ill. rojtos lesz az alsó fél amibe pl. belekapva könnyen fel lehet „tépni” a hibrid lakkozás egészét.
Van olyan termék ahol nagyon oda kell figyelni arra,hogy a rétegek pontosan fedjék egymást különben már a fixálásnál látható jelei lesznek és idő előtt „megindulhatnak” a szélek.

Némely gyártó az elérhető színek számát (6-12-24-48-300) hangsúlyozza, a tapasztalat azt mutatja 10 hibrid lakkozásból 8 „Francia”. A nyomtatott ill. weben látható szín mintáknak kevés közük van a valósághoz, igazából az anyag látható színe sem segít, mert kötés után másképp néznek ki (világosabbak, szín telítettebbek). Termék és szín függvényében rétegezéssel (2-3-4) és a rétegek sorrendjének változtatásával döbbenetesen jó, új színkombinációkat lehet előállítani.

Gazdasági racionalitás okán is, célszerű a „Franciához” szükséges készlettel indulni. Annál is inkább mert a hibrid felül lakkozható (aceton mentes hagyományos körömlakk ill. aceton mentes lemosó használatával).

A hagyományos körömlakk eltávolítása után pedig marad az eredeti hibrid tökéletes állapotban. Durva számítással az anyagok „Fran­ciához” nagyságrendileg 20 ezer forintot tesznek ki, a 36W-os vagy LED-es lámpa úgyszintén ez a nagy­ság­rend és ~40-60 hibrid lakkozást (gyártó függ­vényében, 7 vagy 15 ml kiszerelés és per­sze a fehér kevésbé fogy) ki lehet hozni.

A 14 nap az alapvetően igaz és hiába vannak gyártók/oktatók akik vad számokkal dobálóznak (3-tól 8 hétig) a helyzet az az: a le­nö­vé­sek miatt ezek nem iga­zán tart­ha­tó­ak és őszintén ????

Túl az esz­té­ti­ku­mon (ezek a körmök mégiscsak a sza­lon kirakatai), a 14 napos for­dulási idő a szalon számára sok­kal meg­felelőbb. Márpedig a sza­lon­ok szá­mára vitális, hogy a hibriddel vissza ill. be lehet hozni az eltűnt és új ven­dé­ge­ket. Ugyan a hir­de­tések alapján „le­rob­bant­ha­tat­lan­nak” tűn­het, a hib­rid sem „el­pusz­tít­ha­tat­lan” és i­gé­nyel némi kö­rül­tekintést a hasz­nálói ré­szé­ről.

Példák:
• Ápolónő: folyamatosan mat­tuló köröm felület eltelt idő ará­nyá­ban, kiderült, hogy az általuk használt fer­tőt­le­ní­tő/kéz­mosó a fedő ré­te­get mi­ni­mális mér­ték­ben ugyan de oldja.
• Vendég 1: „lefolyt” kö­röm­vé­gek, kiderült „csináld magad” haj­festés és elfelejtette hasz­nálni a mel­lé­kelt védőkesztyűt.
• Pénztáros:  3-4 nap után erős kopás elszíneződés a köröm vé­gek­en, apró pénz kezelés.
• Vendég 2: Hámlások főleg al­só sarkokban, kiderült fo­lya­ma­tosan „tépkedi” a körmeit.Szeretném hangsúlyozni a fenti tények nem a termékek mi­nő­ségét vonják kétségbe, egy­sze­rűen a technológia velejárói és van meg­ol­dás ezen problémák több­sé­gé­re, amennyiben tudunk róluk. Minden­esetre célszerű a ven­dé­ge­ket kikérdezni az első ke­ze­lés­nél és tájékoztatni.

Hibrid alatt betört körömHibrid alatt betört körömHibrid alatt betört körömTtipikus „le pattanás”
Hibrid alatt betört köröm és tipikus „le pattanás” (merevebb anyag a hosszabb, rugalmasabb de mechanikailag erősebben igénybe vett körmön).
 

Termék függő, hogy a kép­ze­let­beli zselé < - > kö­röm­lakk skálán hol he­lyez­ke­dik el (ál­lagá­ban, tu­laj­don­ságaiban), kö­zelebb a kö­röm­lakkhoz vagy közelebb a zse­lé­hez. Mindennek megfelelő „tö­ké­le­tes” anyag nincs, ki kell tudni vá­lasz­tani a vendég igényeinek és - ez a legfontosabb - a kezeinek igény­bevételének megfelelő anyagokat.

A technológia sötétebb oldala jelenleg, hogy az anyag árak nyugati szintűek (miközben a szalon keleti szintű árakon kénytelen dolgozni) másrészt minimum 36W-os UV lámpa, vagy - igazán hatékony munkához - LED-es UV lámpa szükséges. LED-es UV lámpa használatával és a folyamatok letisztításával ~15 perc alatt fel­vi­he­tő-köthető a hibrid 10 körmön 4 rétegeben.

Az anyag árak csalókák lehetnek, mindenképpen ér­de­mes egy kis időt fordítani a számolásra a döntés előtt (komolyabb gyártók pontos leírást adnak arról hány kezelés végezhető a termékeikkel). 

Másik szempont, hogy ha elindítjuk ezt a szolgáltatást, kereslet lesz rá, mert a vendégek rajonganak érte. Olyan terméket kell hasz­nálni ami elérhető folyamatosan. Vész esetére pedig legyen kéznél Paypal/Ebay fiók, ezzel elkerülhető az ügy­félvesztés ill., hogy a szalon kerüljön lehetetlen helyzetbe.

A hibridek jó UV lámpát igényelnek, a gyártók a kötés időket általában 36W-os (4 csöves) lámpákhoz adják meg és ugyan megkötnek 9W-os (1 csöves) lámpákban is, a kötés idők nagyon kitolódhatnak (3-4 réteggel érdemes számolni). Azoknak akik LED-es lámpa használatát ter­vezik fontos tudniuk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az adott termék az adott LED-es lámpával tökéletesen együtt működik (jelenleg ez nem kizárt, de nem is garantált).

Hibrid „Francia” a 3. napon
 
Hibrid „Francia” a 3. napon

A hibridek látható fényre és hőre is érzékenyek (tipikusan 38-40˚C foktól már sérülnek), megfelelő tárolásuk, szál­lí­tá­suk elengedhetetlen és munka közben is óvni kell őket, ugyanis képesek kötni UVV (látható) tartományban, né­melyik felette is.

A különböző gyártók rendszerei ill. elemei lehetnek ill. csereszabatosak, vannak a piacon termékek amik ugyan­azok csak más márka néven fut­nak, de vannak teljesen eltérő termékek is. Komolyabb kísérletezések ill. „Franken lakkozások” előtt min­den­kép­pen tanul­má­nyoz­zuk át az anyag MSDS-jét (Material Safety Data Sheet/Biztonsági adatlap).

  
  
Hibrid „Francia” a 8. naponHibrid „Francia” a 12. napon
Hibrid „Francia” a 8. naponHibrid „Francia” a 12. napon